By og utmark - fritid og friluftsliv

Utmark nr: 2-2008


Leder

red.
Leder

Artikkel

Knut Bjørn Stokke, Ragnhild Skogheim og Margrete Skår
Bruk av bynære friluftsområder

Artikkel

Knut Bjørn Stokke, Margrethe Skaar, Atle Omland, Erling Vindenes og Ragnhild Skogheim
Hvorfor fortsetter nedbyggingen av bynær strandsone?

Artikkel

Margrete Skår, Knut Bjørn Stokke og Erling Vindenes
Hvem tar ansvar for friluftslivet i lokal planlegging og forvaltning?

Artikkel

Sveinung Krokann Berg og Atle Omland
Bynært friluftsliv – kulturminner som motivasjonsfaktor for nærmiljøaktivitet?

Artikkel

Berit Therese Nilsen
Norsk forskning på second homes – en oversikt.

Artikkel

Tor Arnesen, Kjell Overvåg og Birgitta Ericsson
Om boliger i "fritids-Oslo".

Bokanmeldelser o.l.

Stein Otto Bjørkeng
Omstridt natur – en bokanmeldelse.