Friluftsliv.

Utmark nr: 2-2001


Leder

Morten Dåsnes
Friluftsliv

Artikkel

Øystein Aas, Karine Hertzberg
Stortingsmelding 40 (1986-87) om friluftsliv – hvorfor kom den og hva førte den egentlig til?

Artikkel

Frank Søndergaard Jensen
Friluftslivet i de danske skove - udviklingen fra 70’erne til 90’erne

Artikkel

Lisa Hörnsten
Förändringar i svenskt friluftsliv

Artikkel

Marit Vorkinn
Norsk friluftsliv - på randen til modernisering?

Artikkel

Kirsti Pedersen
Natur, ungdom og identitet – mellom lokale tradisjoner og globale trender

Artikkel

Ronny Meyer
Forvaltningsplan for sikrede friluftsområder i Nøtterøy/Tjømeskjærgården: Et eksempel på bruk av Visitor Impact Management – modellen.

Artikkel

Jan Tore Solstad, Anders Skonhoft
Miljøhensyn i skogbruket