Lokalt og sentralt - bruk og vern.

Utmark nr: 1-2008


Leder

red.
Leder

Artikkel

Eva Irene Falleth og Sissel Hovik
Lokal forvaltning av store verneområder. Erfaringer fra fire forsøk.

Artikkel

Jan Martin Ståvi
Lokal verneområdeforvaltning på Dovrefjell

Artikkel

Eva Irene Falleth, Sissel Hovik og Camilla Sandström
Lokal forvaltning av Blåfjella – Skjækerfjella/Låarte – Skæhkere nasjonalpark.

Artikkel

Eva Irene Falleth og Sissel Hovik
Lokal forvatning av Setesdal – Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde.

Artikkel

Terje Skjeggedal
Lokal forvaltning av verneområdene i Forollhogna.

Artikkel

Sissel Hovik og Eva Irene Falleth
Samarbeid om utvikling av naturbasert reiseliv i fjellregioner.

Artikkel

Eva Irene Falleth, Sissel Hovik og Camilla Sandström
Komplekse interesser og lokalt naturvern.

Artikkel

Gunn Elin Fedreheim og Audun Sandberg
Friluftsloven og allemannsretten i et samfunn i utvikling.

Artikkel

Vegard Gundersen og Haaken M. Christensen
Folks preferanser for gadd og læger i norske skoger