Folk og dyr i friluft.

Utmark nr: 1-2012


Leder

Red.
Folk og dyr i friluft.

Artikkel

Margrete Skår, Vegard Gundersen og Helene Figari
Friluftslivets plass i naturmangfoldloven.

Artikkel

Ola Erik Nordbeck
SSBs kartlegging av tilgjengelighet i strandsonen – status og refleksjoner.

Artikkel

Marianne Reusch
Løypeavgift og allemannsrett – muligheter og begrensninger.

Artikkel

Vegard Gundersen, Jørund Aasetre og Oddgeir Andersen
Preferanser for barskoglandskap i Norge.

Artikkel

Kirstin Fangel og Vegard Gundersen
Rovviltforvaltningen i et planteoretisk perspektiv.

Artikkel

Gaute Svensson
Det er ikke alle som har folkeskikk - fisketuristers normbrudd og lokal forvaltning i Reisaelva.