Et breiere perspektiv.

Utmark nr: 1-2001


Leder

Marit Vorkinn
Et breiere perspektiv

Artikkel

Reidar Andersen, Ketil Skogen
Rovvilt og samfunn - ROSA - nytt spennende forskningsprosjekt.

Artikkel

Frank Christiansen
Vokterhunder som forebyggende tiltak mot rovviltskader på sau.

Artikkel

Lise Hatten, Ann Norderhaug
Vegaøyene – et kystkulturlandskap i forfall eller en verdifull ressurs i det moderne samfunn?

Artikkel

Leif Mattsson
FjällMistra-programmet: Forskning för god naturresursanvändning i nord-västra Sverige.

Kommentar

Rune Aanderaa
Miljøregistreringer i skog (MiS)

Kommentar

Oddvin Lund
Utmark: Utveksling av tjenester?

Bokanmeldelse

Arne Linløkken
Fisk i ferskvann. 2. utgave. Redaktører: Reidar Borgstrøm og Lars Petter Hansen