Forvaltning av utmarksareal.

Utmark nr: 3-2001


Leder

Marit Vorkinn
Forvaltning av utmarksareal

Artikkel

Terje Skjeggedal
Arealbruk i utmark – store endringer, liten oppmerksomhet

Artikkel

Odd Inge Vistad, Tor Arnesen og Terje Skjeggedal
Friluftsliv i sentrale jordbruksområde. Er dyrka mark ein alvorleg barriere?

Artikkel

Erik Framstad, Wenche Dramstad, Wendy Fjellstad, Gary Fry og Birgitte Skar
Landskapsstrukturens betydning for biologisk mangfold, kulturminner og landskapsopplevelser et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom NINA, NIKU, NIJOS og NLH

Artikkel

Kreg Lindberg
Forvaltning av verneområder i Norge – sett fra utlandet

Artikkel

Erik Revdal
Forskningsprogrammet for Bruk og forvaltning av utmark, Norges Forskningråd

Artikkel

Johan Edman
Miljöforskning och miljövård – mellan natur och samhälle

Referat

Tor Arnesen
IALE European 2001 Conference: "Development of European Landscapes". Et referat