Landskap og sted.

Utmark nr: 1-2002


Leder

Marit Vorkinn
Landskap og sted

Artikkel

Klas Sandell
Kiruna nationalparksförslag 1986 - 1989 - Ett reservatsdilemma

Artikkel

Einar Strumse
Allmennhetens oppfatninger av opplevelsesverdier i kulturlandskapet

Artikkel

Ole Hjorth Caspersen, Frank Søndergaard Jensen
Fra udmark til rekreativ ressource

Artikkel

Inger J. Birkeland
Reisen til et annet sted - en kvinnelig pilegrims beretning

Artikkel

Arvid Viken
Turismens Sameland: tradisjoner i transformasjon

Kommentar

Ole Hofstad
Miljøhensyn i skogbruket - en kommentar

Bokanmeldelse

Håvard Steinsholt
Nybrøyta spor om allemannsrett. Bokmelding Ottar Brox: Vår felles eiendom - Tar vi vare på allemannsretten?

Referat

Oddvin Lund
Nordisk konferanse om friluftslivspolitikk 28.-29- januar 2002.