Institusjonelle forhold i utmark.

Utmark nr: 1-2003


Leder

Marit Vorkinn
Institusjonelle forhold i utmark

Artikkel

Eva Irene Falleth, Sissel Hovik og Knut Bjørn Stokke
Sammenligning av arealplanlegging og landskapsvern som virkemidler i forvaltningen av verneverdige områder.

Artikkel

Svein Erik Hagen
Utmarksbaserte næringer og lokal økonomi

Artikkel

Odd Inge Vistad og Eir E. Grytli
Metodar for å overvake natur- og kulturmiljø, relatert til påverknad frå reiselivet.

Artikkel

Tor Arnesen, Jan Åge Riseth og Terje Skjeggedal
Rettferdighet i utmark. Refleksjoner ved starten av et forskningsprosjekt

Artikkel

Jon Sjurgard
Fjellstyrenes rolle i norsk fjellforvaltning

Artikkel

Hans Olav Bråtå
Forvaltningen av villreinen og dens ressurssystem i Rondane

Referat

Morten Dåsnes
Referat fra konferansen "Forskning i friluft"