Kompetanse, forvaltning og utkomme i utmark.

Utmark nr: 2-2013


Leder

Redaksjonen
Snøskuterforsøk på viddene.

Artikkel

Jan Vidar Haukeland, Odd Inge Vistad, Knut Bjørn Stokke og Karoline Daugstad
Reiseliv i norske nasjonalparker – forvaltningsmessige forutsetninger og utfordringer.

Artikkel

Eva Falleth og Sissel Hovig
Regional planlegging i villreinens rike i Setesdalsheiene.

Artikkel

Stian Stensland og Amund Hagen Kristiansen
Elveeieres målsettinger, framtidssyn og inntekststrategier i en laksefisketurisme i endring.

Artikkel

Knut Fossgard og Stian Stensland
Kompetanse for naturbasert reiseliv: En gjennomgang av studieplaner innen høyere utdanning i Norge.

Artikkel

Jostein Lorås og Siw Elin Eidissen
Et samisk kulturlandskap i gammelskogen. Barktatte furutrær i Varnvassdalen på Helgeland

Artikkel

Øystein Dalland
Hva tar vi med oss? Aktører med ropert og rapport i bynære landskap gjennom 50 år. Offentlig subjektivitet som driv for det objektive?

Artikkel

Marit Anne Bongo
Reindriftas medvirkning i planprosesser – en realitet?

Artikkel

Mari Reiten
Allmenningsrett og naturvern i Skjåk.