Lokalt og sentralt, bruk og vern.

Utmark nr: 1-2005


Leder

Terje Skjeggedal
Ja, takk – begge deler!

Artikkel

Tor A. Benjaminsen og Frode Gundersen
Striden om hundekjøring i Gausdal Vestfjell

Artikkel

Odd Inge Vistad og Margrete Skår
Lystig naturbruk - med og utan motor? Om trivsel i naturen, haldningar til miljøvern og konfliktar ved motorisering.

Artikkel

Jørund Aasetre
Lokal naturforvaltning: Mellom idealer og realiteter

Artikkel

Ole Risbøl, Kjetil Skare og Thomas Risan
Skog og kulturminner - en kritisk kommentar til prosjektet ”Miljøregistreringer i skog - delprosjekt kulturminner”

Artikkel

Odd Inge Vistad og Margrete Skår
Regionale skilnader i synet på endring av regelverket om bruk av snøskuter i utmark.

Artikkel

Ingrid A. Bay-Larsen og Håkan T. Sandersen
Medvirkningsorientert partnerskap i verneplanprosesser -Eksempelet Junkerdal Nasjonalpark