Om fritidsboliger.

Utmark nr: 1-2006


Leder

Terje Skjeggedal
Fritidsboliger

Artikkel

Birgitta Ericsson
Fritidsboliger - utvikling og motiver for eierskap.

Artikkel

Odd Inge Vistad, Karoline Daugstad og Hanne Svarstad
Store verneområde med lokal forvaltning: Funn og refleksjonar.

Artikkel

Asgeir Meland
Et kritisk blikk på norsk friluftslivsforvaltning

Artikkel

Terje Kleven og Ragnhild Skogheim
Å sette pris på friluftsliv – bare for eksperter?

Artikkel

Tor Arnesen og Kjell Overvåg
Mellom fritidsbolig og bolig. Om eiendomsregistering og om bruksendring.