Mennesket og utmarka.

Utmark nr: 1-2007


Leder

Tor Arnesen
Et flan i utmark

Artikkel

Stein Otto Bjørkeng
Naturverndiskursen – konsekvenser for en planprosess.

Artikkel

Jørund Aasetre og Vegard Gundersen
Verdibegrepet og forvaltning av friluftslivet i urbane skoger.

Artikkel

Hans Olav Bråtå og Kjell Overvåg
Fritidsboliger og villreinens leveområde i Rondane.

Artikkel

Terje Skjeggedal
Verneplanprosesser – reelle konflikter eller institusjonelle forviklinger?

Artikkel

Kjell Overvåg
Fritidsboliger i omlandene til Oslo, Trondheim og Tromsø.