Fjell og utmark.

Utmark nr: 1-2010


Leder

red.
Fjellforskning.

Artikkel

Marianne Reusch
Utmarksbegrepet i friluftsloven – mot et nytt innhold?

Artikkel

Tonje Refseth
Karbonskog og menneskerettigheter: En vurdering av Green Resources i Tanzania.

Artikkel

Jan Velvin, Erling Krogh og Pål Olav Vedeld
Når enden er god er vel allting godt? Vern av Trillemarka-Rollagsfjell - styringsprosesser, deltakelse og politiske nettverk.

Artikkel

Erik Framstad, Vegard Gundersen og Terje Skjeggeda
Frivillig vern av skog - mere vern og mindre konflikter.

Artikkel

Jan Åge Riseth og Jan Idar Solbakken
Naturbruk i Kautokeino i et kulturhistorisk lys.

Artikkel

Tor Arnesen og Kjell Overvåg
Fjellområder og fjellkommuner i Sør-Norge. Definisjon, avgrensning og karakterisering.