Landskap og natur - bruk og vern.

Utmark nr: 1-2013


Leder

Redaksjonen
Fortsatt god sommer!

Artikkel

Bolette Bele, Ann Norderhaug, Marie Kvarnström, Weronika Axelsson Linkowski, Håkan Tunón og Jörgen Wissmann
Utmarksbeiting i Norge og Sverige, fra tradisjonell bruk til muligheter i framtida – verdier og utfordringer

Artikkel

Oddgeir Andersen og Eva B. Thorstad
Kan biologiske referansepunkt bedre rypeforvaltningen?

Artikkel

Johannes Cornelis Apon, Ida Grubben og Stian Stensland
Identifisering av naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge.

Artikkel

Eivind Brendehaug
Ny turistmessig bruk i verneområde.

Artikkel

Hans Chr. Bugge
Vern av verdifulle kulturlandskap: Har vi de rettslige redskapene som trengs? «Utvalgte kulturlandskap i jordbruket» i rettslig lys.

Artikkel

André Horgen
Friluftsliv og ulykker, årsaksforhold og juridiske konsekvenser.

Artikkel

Aase Kristine Aasen Lundberg, Eirin Hongslo, Sissel Hovik og Ingrid Bay-Larsen
Hva skjer i den nye lokale forvaltningsmodellen for verneområder? En forskningsstatus.

Artikkel

Hogne Øian og Katarine Rønningen
Utvalgte kulturlandskap – mellom landbruksdrift, endring, forståelse og mening i landskapet.

Artikkel

Esten Sødal Skullerud og Stian Stensland
Laksefiskere og motivasjon for å fiske i Lakselva, Finnmark.

Artikkel

Odd Inge Vistad, Terje Skjeggedal, Helge Berglann, Hans Christian Bugge, Ann Norderhaug, Katrina Rønningen, Grete Swensen og Hogne Øian
Grønt partnerskap i landskapsforvaltning – erfaringer fra prosjektet "Utvalgte kulturlandskap i jordbruket".

Artikkel

Terje Skjeggedal, Kjell Overvåg, Thor Flognfeldt og Toril Ringholm.
Ti år med «fjellteksten».