Hytter og fritidsboliger.

Utmark nr: 3-2002


Leder

Marit Vorkinn
Hytter og fritidsboliger

Artikkel

Odd Gåsdal
Vil fiskerene goda ulempene ved tiltak for å øke størrelsen på småvokst røye?

Artikkel

Peter Fredman
Forskning kring svensk fjällturism

Artikkel

Lennart Bäck
Friluftslivet i de svenska Lapplandsfjällen

Artikkel

Tor Arnesen, Birgitta Ericsson, Simen Flygind
Fritidsboliger i Norge: Lokaliseringsmønster 1970 - 2002

Artikkel

Bjørn Kaltenborn
Å bo i naturen - meningen med hyttelivet

Artikkel

Trond Taugbøl
Hyttebygging i Norge. Trender, konflikter og styringsmuligheter.

Artikkel

Jan Velvin
Hyttebasert reiseliv, hvordan øke brukstid og lokale inntekter

Artikkel

Jørund Aasetre
Skogen i folks hoder

Kommentar

Øystein Aas
Laksefisket i Norge - næringen må utvikles