Utmarka - tradisjon og fornyelse.

Utmark nr: 1-2000


Leder

Marit Vorkinn
Velkommen til nytt tidsskrift!

Artikkel

Audun Sandberg
Allmennifisering og integrert økosystemforvaltning i Nord-Norge?

Artikkel

Annette Bischoff, Alf Odden
Moderniseringsprosesser i utmarka – konsekvenser av endringer innenfor friluftslivet

Artikkel

Odd Reidar Fremming
Verdien av utmarksnæringer i Hedmark: Fra produksjons- til rekreasjonslandskap?

Artikkel

Tor Arnesen
Utmark - grunneierskapet og fellesskapet

Kommentar

Torstein Storaas
Villdyr,folk og pengar – inntrykk frå den andre internasjonale viltforvaltningskongressen i Ungarn