Om makt og politikk i utmark.

Utmark nr: 3-2003


Leder

Tor Arnesen
Det handler om makt

Artikkel

Terje Skjeggedal
"God jul og godt nyttår" fra planlovutvalget

Artikkel

Alan Sande
Utmarksforvaltning i Nordland

Artikkel

Jan Borgnes
Statsallmenninger og fjellstyreforvaltning

Artikkel

Bjørn Lauritzen
Forslag til ny planlov - en trussel mot utmarksbaserte næringer?

Artikkel

Olav Joki
Statskog og grunneierrollen

Artikkel

Arvid Holte
Tamreindrift og områdevern - konflikt eller harmoni?

Artikkel

Siri Parmann
Bærekraftig forvaltning av fiskens og viltets leveområder - hvordan oppnår vi det?

Artikkel

Sunniva Skålnes
Sentralt regelverk og lokal tilpassing - arealforvalting i Kautokeino kommune.

Referat

Arvid Holte
EUROPARC congress 2003 i Loen - Suksess og inspirasjonskilde