Nasjonal og lokal forvaltning: Evige motsetninger?

Utmark nr: 2-2000


Leder

Marit Vorkinn
Nasjonal og lokal forvaltning: Evige motsetninger?

Artikkel

Jørund Aasetre
Naturforvaltningen og dens forhold til grupper innen primærnæringene.

Artikkel

Øystein Dalland
Andres landskap - vår tolkning. Bare en Øst-Afrika-beretning?

Artikkel

Børre K. Dervo, Jostein Skurdal
Kommunen som vilt- og fiskeforvalter.

Artikkel

Ivar Gjerde
Miljøregistreringer i skog – fra internasjonale avtaler til lokale skogbruksplaner

Artikkel

Thor Flognfeldt jr
“Wildlife viewing” som del av reiselivsproduktet

Kommentar

Bård Jystad
Hytteliv = Næringsliv

Referat

Hans Olav Bråtå
Referat fra årets internasjonale konferanse om fellesressurser