Forskning og forvaltning.

Utmark nr: 2-2012


Leder

Red.
Forskning og forvaltning.

Artikkel

Jostein Lorås
Skogen som kollektiv ressurs og fristed på indre Helgeland 1850-1950.

Artikkel

Børre K. Dervo, Jostein Skurdal, Øystein Aas og Jon Museth
Sammenlikning av lokaløkonomiske ringvirkninger av fisketurisme og vannkraftutbygging i Tolgafallene.

Artikkel

Johan Fredrik Rye
En egalitær norsk hyttetradisjon?

Artikkel

Jan Velvin og Erling Krogh
Naturoppfatning og turisme - implikasjoner for rural turistbasert næringsutvikling.

Artikkel

Terje Skjeggedal og Kjell Overvåg
Fjellkommuner i Norge.