Fjellenes år.

Utmark nr: 2-2002


Leder

Marit Vorkinn
Fjellenes år

Artikkel

Kjell Håvard Tuv
Norske stølslandskap- et nøkkelområde for stølsdrift i Europa. Norges bidrag til det internasjonale samfunnet i samband med Fjellenes år 2002?

Artikkel

Torstein.Rudihagen
Fjellenes år

Artikkel

Ronny Meyer
Høy fart – et problem for båtfolket? En brukerundersøkelse fra Nøtterøy/Tjømeskjærgården i Vestfold

Artikkel

Jo Kleiven
Naturbruk for besøkende med ulike brukerterskler – en nasjonalpark for alle?

Artikkel

Sæbjørn Forberg
Finst det ein ”fjellbygdidentitet”? Innleiing om kulturell identitet og utmarkforvalting på konferanse i Lom 18. januar 2002

Artikkel

Thor Flognfeldt jr.
Nasjonalparker, merkevarestrategi og lokal jobbskaping.

Artikkel

Tom Dybwad
Naturvern og næringsutvikling. Presentasjon av Naturbruksprosjektet vern, bruk og næring med særleg vekt på Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane

Artikkel

Dagfinn Claudius
Bærekraftig turisme i Jotunheimen nasjonalpark

Kommentar

Torfinn Evensen
DNT sitt syn på norsk nasjonalparkforvaltning

Kommentar

Carl S. Bjurstedt
"Sacrificed areas" i utenlandske nasjonalparker – argument for tung tilrettelegging i våre nasjonalparker – eller…?