Næringsutvikling i utmark.

Utmark nr: 2-2005


Leder

Terje Skjeggedal
Næringsutvikling i utmark

Artikkel

Tomas Lillehagen
Verdiskaping og næringsutvikling i randsona av Forollhogna Nasjonalpark

Artikkel

Thor Flognfeldt jr.
Bebyggelse og tilrettelegging i nasjonalparkene – en utfordring?

Artikkel

Ingrid Guldvik og Hanne Svarstad
Kvinnelige utmarksgründere og kjønnsspesifikke hindringer

Artikkel

Tor Arnesen
Statsallmenninger forvaltet som bygdeallmenninger – en modell for reform i allmenningsforvaltning?

Artikkel

Terje Skjeggedal og Tor Arnesen
45 prosent av Norge er inngrepsfritt! Om inngrepsfrie naturområder i Norge.

Artikkel

Eva Irene Falleth og Inger-Lise Saglie
Statens naturoppsyn: profesjonell og velfungerende organisasjon med store utfordringer.

Artikkel

Stian Stensland
Masterprogram i utmarksbasert næringsutvikling – nytt fagfelt på UMB.